Yritys

Paneliankosken Voima on vuonna 1912 perustettu, asiakkaittensa omistama paikallinen energiayhtiö. Yhtiön toimipiste sijaitsee Paneliassa ja jakelualueeseen kuuluvat Eura ja Eurajoki. Yhtiössä työskentelee 21 henkilöä, asiakkaita on kaikkiaan n. 9 600 kpl. Yhtiöllä on omistuksessaan kaksi vesivoimalaitosta, Paneliassa vuonna 1921 ja Eurajoen Pappilankoskessa vuonna 1932 valmistunut laitos.


Toimintajärjestelmä

Paneliankosken Voimalla on käytössään laatu-, ympäristö-, energianhallinta- sekä työterveys- ja turvallisuusstandardien vaatimukset täyttävä toimintajärjestelmä. Yhteistyössä SPS-yritysryhmän yhtiöiden kanssa muodostetun toimintajärjestelmän avulla voimme seurata asetettujen päämäärien ja tavoitteiden toteutumista, samalla kehittäen yhtiömme toimintatapoja. Saatavat hyödyt näkyvät sekä sisäisesti että erityisesti ulkoisesti asiakkaillemme. Toimintajärjestelmämme yksi olennainen osa-alue on seurata saamiamme asiakaspalautteita tehokkaasti ja kehittää toimintaamme niiden myötä.

Täältä löydät Paneliankosken Voiman yhdistelmäsertifikaatin.

Yhteistoiminta
Paneliankosken Voima on varmistanut hyvän sähkön toimitusvarmuuden sekä kustannustehokkuuden yhteistoiminnan avulla. PKV tekee yhteistyötä naapuriyhtiöiden Kokemäen Sähkön ja Köyliön-Säkylän Sähkön kanssa. PKV on mukana myös Satapirkan Sähkö Oy:ssä (SPS). SPS on yhdeksän energiayhtiön omistama yhteistoimintayhtiö, jonka tehtävänä on hankkia osakkaiden tarvitsema fyysinen sähköenergia ja tuottaa käytönvalvontaan, taseselvitykseen ja tietojärjestelmiin liittyviä palveluja asiakasyrityksilleen.


Energia-alan organisaatioita
Energiavirasto on Työ- ja elinkeinoministeriön alaisuudessa toimiva energiamarkkinoita valvova ja kehittävä virasto.
Energiateollisuus ry on energia-alan elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen etujärjestö.
Paikallisvoima ry on paikallisten energiayhtiöiden edunvalvontajärjestö, joka haluaa turvata pienten energiayhtiöiden toimintaedellytykset ja kannattaa aitoa kilpailua.

Lue lisää kumppaneistamme