Historia

Paneliankosken Voima on Suomen vanhimpia, ellei jopa vanhin, edelleen toimiva yksityisesti perustettu paikallinen maaseudun sähköyhtiö. Paikalliset isännät perustivat yhtiön 23. toukokuuta 1912.
Osakkaita uudessa yhtiössä oli aluksi 16.


Panelian Sähkö Oy
Perustamisvaiheessa yhtiö sai nimekseen Panelian Sähkö Oy. Yhtiön tehtävänä oli sähkövalon ja voiman hankkiminen Paneliaan. Ajatuksena oli tuottaa sähköä kylälle meijerin vesirattaan tilalle asennetun turbiinin avulla. Sähköistystä ei kuitenkaan voitu ratkaista meijerin turbiinilla, vaan sähkö johdettiin kylään Raumalta Vuojoki Gods Ab:n sahan yhteyteen rakennetulta voimalaitokselta.


Kylä sähköistyy
Paneliassa siirryttiin sähköiseen aikakauteen 8. maaliskuuta 1913. Ensin syttyivät lamput ja vähän myöhemmin käynnistyivät sähkökäyttöiset koneet. Vuonna 1913 sahan voimalaitoksen tehot kaksinkertaistettiin. Samalla tehtiin historiaa, sillä Raumalta Peipohjan asemalle rakennettiin suurjännitelinja, joka oli silloin Suomen pisin sähkölinja. Näin sähkön jakelua voitiin laajentaa isommalle alueelle.


Paneliankosken Voima Oy
Vuonna 1921 yhtiö teetti suunnitelmat oman voimalaitoksen rakentamisesta Panelian halki virtaavaan nelimetriseen Eurajoen Koisonkoskeen. Vesivoimalahankkeiden yhteydessä tehtiin päätös Paneliankosken Voima Oy:n (PKV) perustamisesta. Panelian Sähkön ja uuden yhtiön toiminnot yhdistettiin vuonna 1922. Kansan suussa uutta yhtiötä alettiin kutsua tuttavallisemmin ”Kosken Voimaksi”.


Voimalat yhä käytössä
Panelian voimalaitos otettiin käyttöön vuoden 1922 alussa. Vuonna 1932 valmistui toinen voimalaitos Eurajoen Pappilankoskeen. Vesivoimalaitokset ovat edelleen käytössä ja niillä tuotetaan ”vihreää sähköä” sadoille yhtiön toimialueen kiinteistöille. Kaikesta myydystä sähköstä oman vesivoimatuotannon osuus on noin 4 prosenttia.


Nelivoima Oy
PKV:n strategiana on ollut jo 1980-luvulta lähtien tehdä tiiviistä yhteistoimintaa lähialueen muiden yhtiöiden kanssa, mutta pysyä silti itsenäisenä yhtiönä.
PKV:n ja kolmen naapurisähköyhtiön perustama Nelivoima Oy aloitti toimintansa vuonna 1983. Nelivoima oli edelläkävijä Suomessa. Sen toteuttamien energian yhteisostojen ja muiden hankintojen avulla osakasyhtiöt pystyivät parantamaan tulosta ja toimitusvarmuutta.


Satapirkan Sähkö Oy
Laajemmassa mittakaavassa Nelivoiman aloittamaa energian yhteisostoperiaatetta on jatkanut vuonna 1991 perustettu Satapirkan Sähkö Oy. Satapirkan Sähkö tarjoaa erilaisia palveluita PKV:lle ja usealle muulle sähköyhtiölle. Sen pääpaikka on Paneliassa.


Ajassa kiinni
PKV:n toimintaa ja palveluja kehitetään jatkuvasti. Yhtiö perustettiin aikanaan palvelemaan paikallisten ihmisten ja elinkeinoelämän tarpeita. Tätä perustehtävää PKV hoitaa edelleen, mutta yhtiön nykyinen toiminta on hiottu vastaamaan tämän päivän vaatimuksia. Tätä päivää edustavat muun muassa maakaapelointihankkeet, etäluettavat mittarit, sähköinen asiakaspalvelu, sähköauto sekä latauspisteverkosto.


Historia kirjaksi
PKV:n 100-vuotishistoria on koottu noin 160-sivuiseksi kirjaksi. Se julkistettiin yhtiön satavuotisjuhlassa toukokuussa 2012. Kirja on lainattavissa Euran ja Eurajoen kirjastoista.