Historia

Maanviljelijät Antti Tarkki, Nestori Juusela, Juho Tolvi ja kauppias Jermi Lammela perustivat yhdessä kahdentoista muun osakkaan kanssa sähkövalon ja voiman hankkimiseksi Paneliaan sähköyhtiön 23. toukokuuta 1912. Suomen maaseudulla elettiin tuolloin vahvaa sähköistämisaaltoa ja niinpä Panelian meijerin vesirattaan tilalle asennettu turpiini herätti mielenkiinnon kehittää sen avulla sähköä kylän hyväksi. Noilta ajoilta asti on Paneliankosken Voima säilynyt paikallisena ja itsenäisenä. Yhtiö on Suomen vanhin edelleen toimiva yksityisesti perustettu ja omistettu paikallinen maaseudun sähköyhtiö.


Panelian Sähkö Oy
Perustamisvaiheessa yhtiö sai nimekseen Panelian Sähkö Oy. Yhtiön tehtävänä oli sähkövalon ja voiman hankkiminen Paneliaan. Ajatuksena oli tuottaa sähköä kylälle meijerin vesirattaan tilalle asennetun turbiinin avulla. Sähköistystä ei kuitenkaan voitu ratkaista meijerin turbiinilla, vaan sähkö johdettiin kylään Raumalta Vuojoki Gods Ab:n sahan yhteyteen rakennetulta voimalaitokselta.


Kylä sähköistyy
Paneliassa siirryttiin sähköiseen aikakauteen 8. maaliskuuta 1913. Ensin syttyivät lamput, ja vähän myöhemmin käynnistyivät sähkökäyttöiset koneet. Vuonna 1913 sahan voimalaitoksen tehot kaksinkertaistettiin. Samalla tehtiin historiaa, sillä Raumalta Peipohjan asemalle rakennettiin suurjännitelinja, joka oli silloin Suomen pisin sähkölinja. Näiden muutosten siivittämänä sähkön jakelua voitiin laajentaa isommalle alueelle.


Paneliankosken Voima Oy
Vuonna 1921 yhtiö teetti suunnitelmat oman voimalaitoksen rakentamisesta Panelian halki virtaavaan nelimetriseen Eurajoen Koisonkoskeen. Vesivoimalahankkeiden yhteydessä tehtiin päätös Paneliankosken Voima Oy:n (PKV) perustamisesta. Panelian Sähkön ja uuden yhtiön toiminnot yhdistettiin vuonna 1922. Kansan suussa uutta yhtiötä alettiin nopeasti kutsua tuttavallisemmin ”Kosken Voimaksi”.


Voimalat yhä käytössä
Panelian voimalaitos otettiin käyttöön vuoden 1922 alussa. Vuonna 1932 valmistui toinen voimalaitos Eurajoen Pappilankoskeen. Vesivoimalaitokset ovat yhä käytössä ja niillä tuotetaan ”vihreää sähköä” sadoille yhtiön toimialueen kiinteistöille. Kaikesta myydystä sähköstä oman vesivoimatuotannon osuus on noin neljä prosenttia.


Nelivoima Oy
PKV:n strategiana on ollut pitkään, jo 1980-luvulta lähtien tehdä tiiviistä yhteistyötä lähialueen muiden yhtiöiden kanssa, mutta pysyä silti itsenäisenä yhtiönä.
PKV:n ja kolmen naapurisähköyhtiön perustama Nelivoima Oy aloitti toimintansa vuonna 1983. Nelivoimaa voi kutsua edelläkävijäksi Suomessa. Sen toteuttamien energian yhteisostojen ja muiden hankintojen avulla osakasyhtiöt pystyivät parantamaan tulostaan ja toimitusvarmuuttaan.


Satapirkan Sähkö Oy
Laajemmassa mittakaavassa Nelivoiman aloittamaa energian yhteisostoperiaatetta jatkoi vuonna 1991 perustettu Satapirkan Sähkö Oy, jonka palveluliiketoiminta on siirtynyt Sallila Energiapalvelut Oy:lle. Sallila Energiapalvelut tuottaa Paneliankosken Voimalle edelleen mm. käyttökeskuspalvelut.


Ajassa kiinni
PKV:n toimintaa ja palveluja kehitetään jatkuvasti. Yhtiö perustettiin aikanaan palvelemaan paikallisten ihmisten ja elinkeinoelämän tarpeita. Tätä perustehtäväänsä PKV hoitaa edelleen, mutta yhtiön nykyinen toiminta on hiottu vastaamaan tämän päivän vaatimuksia. Tätä päivää edustavat muun muassa maakaapelointihankkeet, etäluettavat mittarit, sähköinen asiakaspalvelu, sähköauto sekä latauspisteverkosto.


Historia kirjaksi
PKV:n 100-vuotishistoria on koottu noin 160-sivuiseksi kirjaksi. Se julkistettiin yhtiön satavuotisjuhlassa toukokuussa 2012. Kirjan voi lainata Euran ja Eurajoen kirjastoista.