Ajankohtaista

Energiavero veroluokassa II alenee Suomessa 1.1.2021 alkaen EU:n vähimmäisverotasolle

Vuoden 2021 alusta alkaen energiaveron määrä veroluokassa II on (sis. huoltovarmuusmaksun):
0,07812 senttiä kilowattitunnilta (alv 24 %) ja 0,063 senttiä kilowattitunnilta (alv 0 %).

Energiavero on suoraan valtiolle maksettava vero, jonka sähkönjakeluyhtiö kerää verkkopalvelumaksun yhteydessä. Sähkönkäyttäjät jaetaan kahteen veroluokkaan kulutuskohteesta riippuen.
- Veroluokan II mukaista toimintaa on valmistava teollisuus, kaivostoiminta, louhinta tai ammattimainen kasvihuoneviljely.
- Muu sähkönkäyttö kuuluu veroluokkaan I, esimerkiksi yksityistaloudet, maa- ja metsätalous, rakennusala, palvelualan yritykset sekä julkinen sektori.
​​​​​​​
Kaikki asiakkaamme kuuluvat automaattisesti veroluokkaan I, elleivät he ole muuta ilmoittaneet.

Lue lisää

Paneliankosken Voimalle lisää puhdasta sähköä

Paneliankosken Voima hankki yhdessä kuuden muun Suomen Voima Oy:n osakkaan kanssa vesivoimalaitoksen Norjasta. Befring Kraft AS vesivoimalaitos sijaitsee läntisessä Norjassa, Sunnfjordin kunnassa Stardalen laaksossa. Myyjänä toimi 11 paikallista maanomistajaa. Befringin jokivesivoimala on rakennettu vuonna 2003 ja siinä on kaksi Pelton-turbiinia, joiden keskimääräinen vuosituotanto on 22,5 GWh. Paneliankosken Voiman osuus laitoksesta on 9 %:a, joka oikeuttaa keskimäärin runsaan 2 GWh (2 miljoonan kilowattitunnin) vuosituotantoon. Vuosittaisesta sähkön hankinnastamme nyt ostetut tuotanto-osuudet kattavat noin 5,5 %:a. Olemme viime vuosina panostanut voimakkaasti uusiutuvaan ja päästöttömään energiantuotantoon niin tuuli-, vesi- kuin ydinvoimassa ja tämäkin kauppa tukee Paneliankosken Voiman hiilidioksidivapaan tuotannon strategiaa.

Klikkaa artikkeli auki lukeaksesi koko tiedotteen.

Lue lisää


Keskeytykset sähkönjakelussa


Paneliankoskenvoima