Sähkökatkoista johtuvat korvaukset

Vahingonkorvaukset

Asiakkaalla on oikeus hakea Paneliankosken Voimalta hinnanalennusta ja mahdollisten vahinkojen osalta vahingonkorvausta, jos verkkopalvelussa tai sähköntoimituksessa on tapahtunut virhe tai kun kuluttajan laskutus on virheellinen tai viivästynyt. Hinnanalennusta ei kuitenkaan myönnetä, jos toimituksen keskeytymisestä on hyvitetty vakiokorvauksia. Välillisestä vahingosta on oikeus saada korvaus vain, jos virhe aiheutuu verkkoyhtiön huolimattomuudesta.

Jos sähkön laatu on ollut virheellistä (esimerkiksi nollavika on vaurioittanut laitteita), on sähköyhtiösi korvausvelvollinen ja voit ilmoittaa siitä meille ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme puhelimitse numeroon 02 838 6100 tai sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@pkvoy.fi.

Sähkökatkojen yhteydessä saattaa esiintyä nopeita jännitevaihteluita, jotka sähkölaitteiden tulee kestää kuten normaalit laitteiden päälle- ja poiskytkennät. Mahdolliset sähkölaitteiden vioittumiset eivät oikeuta siten korvaukseen, mikäli laitteet ovat vaurioituneet tällaisen hetkellisen jännitepiikin yhteydessä. Käyttäjien tuleekin varautua siihen, että verkkopalvelu ei ole keskeytyksetöntä.
Katkojen ja ukkosen aiheuttamilta ylijännitteiltä on mahdollista suojautua ylijännitesuojilla. Voit keskustella ylijännitesuojauksesta sähköurakoitsijan kanssa.

Paneliankosken Voima ei ole korvausvelvollinen, jos vahingot eivät ole aiheutuneet verkkopalvelun virheestä. Tällöin voit tarkistaa oman vakuutusturvasi ja mahdollisten korvausten saannin omalta vakuutusyhtiöltäsi.

Vakiokorvaukset

Vakiokorvaus maksetaan yli 12 tunnin yhtäjaksoisesta verkkopalvelun keskeytymisestä. Keskeytys katsotaan alkaneeksi, kun verkkoyhtiön voidaan katsoa olevan siitä tietoinen. Jos sähköntoimituksen keskeytys johtuu kanta- tai alueverkon viasta, ei verkkoyhtiö ole velvollinen maksamaan vakiokorvausta asiakkailleen.

Työturvallisuuden toteutuminen huomioidaan vakiokorvauksen laskennassa. Tilanteissa, joissa vian korjaushenkilöstön turvallisuus on vaarassa, keskeytysajan laskenta aloitetaan vasta silloin, kun korjaus voidaan turvallisesti aloittaa. Tällaisia tapauksia voivat olla esim. rajut myrskyt, joissa korjaajat voisivat olla vaarassa jäädä kaatuvien puiden alle.

Vakiokorvaus perustuu ensisijaisesti asiakkaan arvioituihin vuotuisiin verkkopalvelumaksuihin veroineen (alv ja sähkövero) ja keskeytyksen yhtäjaksoiseen kestoon.

Korvaukset määräytyvät sähkökatkon yhtäjaksoisen keston perusteella seuraavasti:
12-24 tuntia
10 % vuotuisesta verkkopalvelumaksusta


24-47 tuntia
25 % vuotuisesta verkkopalvelumaksusta


48-71 tuntia
50 % vuotuisesta verkkopalvelumaksusta


72-119 tuntia
100 % vuotuisesta verkkopalvelumaksusta


120-287 tuntia
150 % vuotuisesta verkkopalvelumaksusta


Vähintään 288 tuntia
200 % vuotuisesta verkkopalvelumaksusta


Kalenterivuoden kuluessa maksettavien vakiokorvausten määrä on enintään 200 prosenttia vuotuisesta siirtopalvelumaksusta tai 2 000 euroa.


Jos verkkopalvelussasi on ollut yli 12 tunnin yhtäjaksoinen keskeytys ja saamasi vakiokorvaus ei vastaa käsitystäsi sähkökatkon pituudesta, ota yhteyttä asiakaspalveluumme. Huomioithan, että laajojen katkojen jälkeen hyvitysmaksujen selvittämiseen kuluu aikaa, eikä vakiokorvaus välttämättä näy heti katkon jälkeen saapuvassa laskussa.


Voitte hakea vakiokorvausta myös oheisella lomakkeella:

vakiokorvaushakemus_pkv.pdf