Tuotteet ja palvelut


Paneliankosken Voima hankkii myytävän sähkön sähköpörssin ja omien tuotanto-osuuksien kautta. Yhtiömme on mukana kotimaisissa tuulivoimaloiden ja ydinvoimaloiden investointihankkeissa. Myymme sähköä jonkin verran myös verkkoalueemme ulkopuolelle. Olemme yksi Suomen edullisimmista toistaiseksi voimassa olevia toimitussopimuksia tarjoavista sähköyhtiöistä. Oman vesivoimatuotantomme osuus myydystä sähköstä on noin 4 prosenttia.

Paneliankosken Voiman kautta on mahdollista ostaa myös uusiutuvaa energiaa. Myymämme
bio-, tuuli- ja vesivoimalla tuotettu sähkö on vain 0,3 snt/kWh kalliimpaa kuin muut sähköhinnaston tuotteemme.


Paneliankosken Voiman toimittaman sähkön energialähdejakauma vuonna 2020

  • uusiutuvat energialähteet 9,4 prosenttia
  • ydinvoima 50,7 prosenttia
  • fossiiliset energialähteet ja turve 39,9 prosenttia

Energiainfo

Uusiutuva energia on peräisin auringosta, tuulesta, vedestä, maaperän varastoimasta lämmöstä ja biomassoista. Suomi on kärkimaita uusiutuvan energian käytössä. Vuoteen 2020 mennessä Suomen tavoitteena on nostaa uusiutuvan energian osuus 38 prosenttiin kaikesta kulutetusta energiasta. Tavoite on kolmanneksi korkein EU:ssa.