Laskutus

Sähkölasku koostuu kahdesta osasta, sähkön myynnistä sekä sähkön siirrosta eli verkkopalvelusta. Sähkön myynti- ja verkkopalvelulaskut sisältävät kuukausittain veloitettavan kiinteän perusmaksun, sekä energiamaksun kulutetun energian mukaan. Verkkopalvelut sisältävät energiaveron, jonka perintä on jakeluverkonhaltijan velvollisuus.
Saat Paneliankosken Voiman sähkölaskut joko paperilaskuna tai e-laskuna todelliseen kulutukseen perustuen joka kuukausi tai joka toinen kuukausi.
Voit hoitaa laskusi myös suoramaksuna tai käydä maksamassa laskusi suoraan toimistollamme.
Laskutuspalvelut puh. 02 838 6110

​​​​​​​
Tarkemmin suoramaksusta ja e-laskusta

  • E-lasku: Voit vastaanottaa laskusi sähköisessä muodossa suoraan verkkopankkiisi. E-laskun maksaminen on helppoa; saat laskun tiedot suoraan verkkopankkiisi, tarkistettuasi ja vahvistettuasi laskun maksu on hoidettu. Voit myös valita automaattisen maksun, jolloin lasku veloitetaan eräpäivänä tililtäsi. E-laskusopimus tehdään oman pankin verkkosivuilla. E-lasku on myös ekologinen vaihtoehto.
  • Suoramaksussa saat laskun paperisena etukäteen, ja lasku maksetaan tililtä eräpäivänä automaattisesti. Suoramaksuvaltuutus tehdään omaan pankkiin.Tilinumerot ja y-tunnus

Paneliankosken Voima Oy:n tilinumerot ja y-tunnus

Länsi-Suomen OPFI35 5325 0420 0000 74OKOYFIHH
Euran OPFI77 5023 0120 0101 88OKOYFIHH
Oma SäästöpankkiFI24 4108 0012 2466 85ITELFIHH
Nordea EuraFI87 1731 3000 0016 00NDEAFIHH


Y-tunnus 0134080-8


Riidanratkaisuelimet

Jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.
Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).


Sähkölaskun sisällön jakautuminen

Sähkön hinnan jakautuminen on laskettu Energiaviraston tyyppikuluttajakuvausten mukaan.

Ylempi piirakka: L1 Pientalo, huonekohtainen sähkölämmitys, pääsulake 3x25 A, 18 000 kWh/vuosi, KAUSISÄHKÖ
Alempi piirakka: K2 Pientalo, sähkökiuas, ei sähkölämmitystä, pääsulake 3x25 A, 5 000 kWh/vuosi, YLEISSÄHKÖ