Uusi liittymä

Sähkön liittymismaksu on kertamaksu. Sen suuruus riippuu liittymän sijainnista ja liittymän pääsulakekoosta. Hintaan vaikuttaa myös alueen kaavoitustilanne. Liittymismaksut perustuvat Energiaviraston hinnoitteluohjeisiin.


Liittymismaksun lisäksi sähköyhtiö veloittaa liittymisjohdon kytkennästä ja energiamittarin asennuksesta. Asiakkaan maksettavaksi tulevat myös liittymisjohdon hankinta, rakentaminen sekä mahdolliset kaivuutyöt. Tontin omistaja tai haltija vastaa yleensä kustannuksista, jos olemassa olevia pylväitä ja johtoja on muutettava tai siirrettävä.

Hinnastot


Rakentajan muistilista

 • Aloita sähkösuunnitelman tekeminen heti, kun sinulla on rakentamisen vaatimat rakennuslupa-asiakirjat.
 • HUOMIOI, että sähköä tarvitaan usein jo rakentamisen ensimmäisissä vaiheissa!
 • Valitse sähkösuunnittelija, lämmitysjärjestelmä ja sähkönkäyttötapa.
 • SÄHKÖSUUNNITTELIJA määrittelee tehon tarpeen eli liittymän koon.
 • Valitse Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (TUKES) hyväksymä sähköurakoitsija, joka vastaa tontin sähkötöistä ja sähköasennuksista.
 • Tilaa sähköliittymä paikalliselta verkkoyhtiöltä.
 • VERKKOYHTIÖ tekee tilauksesi perusteella liittymissopimuksen.
 • Verkkoyhtiö aloittaa sähköliittymäsi rakentamisen tontin liittymispisteeseen sovitusti, kun yhtiö saa liittymissopimuksesi allekirjoitettuna sekä sähköurakoitsijalta yleistietolomakkeen.
 • Tee sähkönmyyntisopimus valitsemasi energiayhtiön kanssa, joka ilmoittaa sopimuksesta verkkoyhtiölle.
 • SÄHKÖJEN kytkentä edellyttää sekä sähkönsiirto- ja sähkönmyyntisopimuksia.
 • Sähköurakoitsija asentaa liittymiskaapelin kaapeliojaan tontilla ja mittauskeskuksen.
 • Sähköurakoitsija huolehtii maadoitusjärjestelmästä, ylijännitesuojauksesta ja tekee käyttöönottotarkastuksen ennen kytkentää.
 • Sähköurakoitsija tekee kytkentätilauksen verkkoyhtiölle.
 • Verkkoyhtiö kytkee liittymän sähköverkkoon sovitun ajan kuluessa tilauksen vastaanottamisesta, kun kaikki kytkentään liittyvät asiat ja sopimukset ovat kunnossa.
 • Verkkoyhtiö antaa tiedon sähköjen kytkentäajankohdasta.
 • Verkkoyhtiö vastaa sähköntoimituksen laadusta koko asiakkuutesi ajan.


Lisätietoja: tekninen asiakaspalvelu 02 838 6170 tai asiakaspalvelu@pkvoy.fi

Tulosta rakentajan muistilista alla olevasta linkistä:

pkv_rakentajan_muistilista.pdf


Liittymiskohdat

Mittauskeskus sijoitettava aina ulos
Etäluettavista mittareista huolimatta uusien liittymien mittauskeskus pitää aina asentaa ulos tai erilliseen tekniseen tilaan, johon on olemassa putkilukko tai kaksoispesälukko. Erillisestä teknisestä tilasta ei saa olla pääsyä asuintiloihin. Jos vanhoja keskuksia uusitaan, uusi mittauskeskus tulee mahdollisuuksien mukaan siirtää ulos. Sähköyhtiöllä pitää olla pääsy mittauskeskukseen huolto- ja kunnossapitotoimenpiteitä varten.

Ilmajohto
Kun pienjännitejohto on ilmajohto:
Sähköyhtiö toimittaa johdon pylvääseen tontin rajalle. Tästä eteenpäin urakoitsija toimittaa liittymisjohdon pääkeskukseen. Liittymisjohto ja mittauskeskus eivät sisälly liittymismaksuun.

Maakaapeli
Maakaapeloidulla alueella liittämiskohta on sähköyhtiön osoittamassa paikassa tontin rajalla. Tonttialueen sisäpuolelle jäävä liittymisjohto ja mittauskeskus eivät sisälly liittymismaksuun.