Sähkötuotteet

Seuraavassa on esitelty PKV:n sähkötuotteet sekä tuotteiden optimaaliset käyttökohteet hintatietoineen.


Yleissähkö

Yleissähkön hinta on vuoden- ja vuorokaudenajasta riippumatta sama.

Oikea valinta:

  • kiinteistöille, joissa varsinaisena lämmitysmuotona on jokin muu kuin suora sähkölämmitys
  • sähkönkulutus jää alle 10 000 kWh:n vuodessa
  • kotitalouksille, vapaa-ajan asunnoille sekä pääasiassa arkipäivisin sähköä käyttävälle pienille yrityksille.


Kausisähkö

Kausisähkön hinnoittelussa huomioidaan sekä vuodenaika että vuorokaudenaika. Sähköenergialla ja sähkön siirrolla on kaksi kulutusmaksua. Talvihinta on käytössä 1.11.-31.3. klo 07-22. Kaikkina muina aikoina on käytössä edullisempi muun ajan hinta.

Oikea valinta:

  • kotitalouksille, liikehuoneistoille, pienteollisuuskiinteistöille, joissa on varaava tai osittain varaava sähkölämmitys
  • maatiloille.


Tehosähkö

Tehosähkö on siirtotuote, joka on tarkoitettu kohteille, joissa sähkötehon tarve on tavanomaista suurempi. Tarjolla on kaksi tehosähkötuotetta. Pienjännitetehosähkö 0,4 kV (PJ) ja keskijännitetehosähkö 20 kV (KJ). Keskijännitetehosähkön siirrossa sähkön toimitus tapahtuu 20 kV:n jännitteellä ja edellyttää, että asiakkaalla on oma muuntamo ja siinä 20 kV sähköenergianmittaus.


Pienjännitetehosähkö 0,4 kV on oikea valinta:

  • pienteollisuudelle ja kaupalle, jonka sähkönkäyttö on 100 000−2 000 000 kWh/vuodessa.


Keskijännitetehosähkö 20 kV on oikea valinta:

  • keskisuurelle teollisuudelle ja kaupalle, jonka sähkönkäyttö on yli 2 000 000 kWh/vuodessa.