Liittymän muutokset

Mikäli kiinteistön sähkön kulutuksessa tapahtuu muutoksia, liittymän kokoa voi suurentaa tai pienentää. Muutoksista sovitaan PKV:n kanssa. Liittymän suurentamisen ja pienentämisen yhteydessä tehdään uusi liittymissopimus sekä peritään lisäliittymismaksu.


Mittauskeskuksen ja liittymisjohdon tarkistus

Pääsulakkeiden suurentamisen ja pienentämisen yhteydessä on tarkistettava, että mittauskeskus ja liittymiskaapeli vastaavat uuden liittymän pääsulakekokoa. Jos mittauskeskus joudutaan uusimaan, sähköyhtiö poistaa vanhasta keskuksesta mittarin ja kytkee sen uuteen. Sähköyhtiö perii tästä tuotteenvaihtomaksun.


Liittymän irtisanominen

Jos kiinteistön sähkönkäyttö loppuu kokonaan, liittymän voi irtisanoa. Tällöin tarkistamme liittymästä maksetut liittymismaksut ja palautamme sinulle maksun, josta on vähennetty liittymän purkukulut. Irtisanottuun liittymään saa sähkön vain tekemällä uuden liittymissopimuksen ja maksamalla uuden liittymismaksun.


Liittymän omistajan muutos

Yleensä kiinteistökaupan yhteydessä mainitaan myös sähkö- yms. liittymien siirrosta uudelle omistajalle. Kerrostalo- ja rivitalo-osakkeen omistusvaihdoksissa siirtyy yleensä vain ko. asunnon sähkönkäyttöpaikka. Em. kiinteistöjen sähköliittymä on yleensä aina taloyhtiön, eikä se siirry osakekaupoissa.