Etäluettavat mittarit

Paneliankosken Voima Oy on vaihtanut pääosan sähkömittareistaan etäluettaviin mittareihin.


Mittareiden luenta

Etäluettavat mittalaitteet luetaan joko sähköverkon kautta keskittimelle ja sieltä luentajärjestelmään käyttäen GPRS-yhteyttä tai suoraan mittarilta luentajärjestelmään GPRS-yhteyden kautta. Energiamittarit Paneliankosken Voima Oy hankkii itse ja luentajärjestelmän osalta tehdään yhteistyötä Satapirkan Sähkö Oy:n kanssa.

Koska uudet mittarit ovat etäluettavia, laskutus perustuu täsmälliseen lukemaan eikä arviolukemaan kuten aiemmin. Mahdollisten puuttuvien mittarilukemien arvioinnissa Paneliankosken Voima noudattaa Energiateollisuuden ohjeistusta.

Lisäksi voimme seurata asiakkaidemme sähkön laatua helpommin, sillä uusi mittalaite rekisteröi myös jännitteen arvot ja jännitekatkot, jotka antavat arvokasta tietoa verkonhaltijalle sähköverkon kunnosta.

Sähkölaitteiden on täytettävä sähkömagneettista yhteensopivuutta (EMC) koskevat vaatimukset. Mikäli asiakkaan laitteiden todetaan aiheuttavan häiriötä sähkömittarien etäluentaan, asennamme tarvittaessa häiriösuodattimen. Suodattimen asennuksesta laskutamme materiaalikulut.

Yhtiömme käyttämät etäluettavat sähkömittarit ovat tyyppitestattuja, ja ne täyttävät sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat vaatimukset.
Mikäli näistä aiheutuu häiriötä herkkiin kotitalouslaitteisiin, kuluttajan tulee kääntyä ensisijaisesti laitteen myyneen liikkeen tai maahantuojan puoleen, jotta laite saadaan määräysten mukaiseen tilaan.

Lisätietoa mittauksista saa teknisestä asiakaspalvelustamme puh. 02 838 6170.