PKV tukee Vapautetaan Eurajoen virrat -kampanjaa

Paneliankosken Voima Oy on mukana tukemassa Eurajoen vesiensuojeluyhdistyksen Vapautetaan Eurajoen virrat -kampanjaa, joka nostaa esiin 53 kilometriä pitkän joen uhanalaisen joki- ja virtavesiluonnon. Eurajoessa tavataan mm. Itämeren lohta, meritaimenta, taimenta ja vaellussiikaa, jotka kaikki ovat uhanalaisia lajeja. Vaelluskalojen uhanalaisuuden tärkeimmät syyt ovat vaellusesteet ja hyvien kutualueiden puute. Luontotyyppinä savimaiden joet ovat erittäin uhanalaisia.

Eurajoki tarjoaa monipuolisen elinympäristön lukuisille virtavesien eliölajeille. Erittäin uhanalaiset lohi, meritaimen ja vaellussiika ovat alkaneet lisääntyä Eurajoen alajuoksulla. Siian ja meritaimenen on havaittu nousevan Pappilankosken padon yläpuolelle. Myös lohesta on havaintoja joen alaosan rakentamattomissa vapaissa koskissa.

Eurajoen vesiensuojeluyhdistys kerää lokakuun loppuun varoja Eurajoen vaelluskalakantojen elvyttämiseen, virtavesikunnostuksiin ja joen kalataloudelliseen hoitoon, raakkuselvityksen laatimiseen sekä vaelluskalojen istutuksiin. PKV:n lisäksi hanketta tukevat esimerkiksi Eurajoen ja Euran kunnat, Rauman Vesi, Rauman seudun kalastajain seura ry, Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piiri ry ja Teollisuuden Voima Oyj.