Paneliankosken Voimassa merkittäviä toimenpiteitä koronavirustartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi 18.3.2020

Olemme Paneliankosken Voimassa tehneet useita toimenpiteitä ehkäistäksemme koronaviruksen leviämistä ja varautuaksemme mahdollisiin koronavirustartuntoihin. Toimenpiteiden tarkoituksena on osaltamme turvata henkilöstömme ja asiakkaidemme terveys sekä varmistaa vakaa toiminta nyt ja tulevaisuudessa.

Paneliankosken Voimassa on mm. siirrytty soveltuvin osin etätyöhön, peruttu koulutustilaisuudet ja tapaamiset tai mahdollisuuksien mukaan siirrytty sähköisten ratkaisujen käyttöön, rajoitettu vieraiden pääsy yhtiömme tiloihin, lopetettu työhön liittyvä matkustaminen sekä peruttu/siirretty asiakastilaisuudet. Henkilökuntaamme on ohjeistettu lähikontaktien vähentämisestä niin toimistollamme kuin työmaillamme maastossa. Toimitilojemme puhtauteen sekä erityisesti käsihygieniaan ja tartunnan ehkäisevään käyttäytymiseen on kiinnitetty huomiota.

Asiakaspalvelun ja myynnin osalta hoidamme tapaamiset/asiat puhelimitse ja sähköpostitse. Vastuullisena toimijana haluamme huomioida asiakkaamme joustavasti palvellen, erityisesti tässä hyvin poikkeuksellisessa ja epävarmassa tilanteessa.

Energisin terveisin,
Paneliankosken Voima Oy