PKV tahtoo jatkaa joen kehittämistä yhteistyössä

Suomen luonnonsuojeluliitto julkaisi torstaina sosiaalisessa mediassa ja verkossa uutisen, johon haluamme ottaa kantaa muutaman kohdan verran. Paneliankosken Voiman mielestä Eurajoen virrat voi vapauttaa myös niin, että voimalaitoksia ei tarvitse purkaa. Vapauttaminen on laaja kokonaisuus, joka sisältää muitakin ratkaisuja, jotka mahdollistaisivat erilaisten intressien yhteensovittamisen.

Huhtikuussa joen keskivaiheilta löytyi siianpoikasia, mikä tukee tietoja siitä, että siika ja meritaimen pääsevät nousemaan Pappilankosken padon yläpuolelle kalatietä pitkin.

Olemme suhtautuneet kalatien rakentamiseen, parantamiseen ja korjaamiseen myönteisesti sekä pyrkineet toimimaan rakentavassa yhteistyössä eri osapuolten kanssa.

Paneliassa voimalaitoksemme ohi kulkee luonnonuoma sekä padon ohi lyhyt kalatie, joka ei estä kalojen nousua.

Toivomme, että jatkossakin eri osapuolet pystyisivät toimimaan yhteistyössä yhteisen hyvän eteen. Iloksemme viikonloppu näytti, että samanlaista tahtotilaa löytyy yhä myös muilta.

Me olemme aina valmiit keskustelemaan Eurajoen arvokkaaseen luontoon, joen tarjoamiin virkistysmahdollisuuksiin sekä Eurajoen vaelluskalojen arvokkaaseen ympäristöön ja vedenlaatuun liittyvistä kysymyksistä.

Luonnonsuojeluliiton lauantaina päivitetyn uutisen löydät täältä.