PKV on mukana 8-tien kehittämisessä

PKV:n verkostoasentaja Sami Lavonen irrotti päätetelineen kaapelia lähellä matonpesupaikkaa.

Eurajoen ohituksen rakentaminen on käynnistynyt valtatie kahdeksalla. Paneliankosken Voimakin osallistuu urakkaan, sillä nykyisiä ilmajohtoja puretaan työmaan tieltä ja tilalle kaivetaan maakaapelit.

– Samalla kaivamme uutta sähköverkkoa uusille liittymille ja huomioimme myös tilapäiset työmaasähköt. Uusia liittymiä tarvitaan esimerkiksi alikulkuihin tulevia pumppaamoita ja tievalaistusta varten, PKV:n verkostosuunnittelija Jali Tapaninen kertoo.
​​​​​​​
Tänä vuonna työt keskittyvät uuden linjauksen kohdalle, ja nyt tapahtuu Auvintien ja Linnamaantien tuntumassa. Uusi valtatie siirtyy keskustassa noin 300 metriä länteen.

Eurajokelainen Lasse Heikkilä on yksi PKV:n yhteistyökumppaneista, joka osallistuu urakkaan. Joen yli sähkö viedään ilmalinjoilla, joiden pylväitä hän oli alkuviikolla kaivamassa paikoilleen.

Syksyllä tai alkutalvesta PKV siirtyy Krisantien varteen, jonne myös vedetään uutta sähkölinjaa ja vaihdetaan muutamia muuntamoja.

Destia suunnittelee ja pääurakoi

Pääurakoitsijana ja suunnittelijana urakassa toimii Destia Oy. Parhaillaan Eurajokilaaksossa tehdään pohjanvahvistuksia, kun Auvintien puolella joen vieressä valmistellaan paalulaatan tekoa. Uusi tielinjaus tulee olemaan leveydeltään noin 60 metriä.

Siltatyöt alkavat siitä, kun jokeen tulee lähiaikoina työsilta uuden sillan rakentamista varten.


– Tänä vuonna emme juuri haittaa nykyistä valtatien liikennettä. Lähinnä puuston poistot saattavat hieman näkyä 8-tiellä liikkuville, Destian työmaapäällikkö Timo Niemi kertoo.


Etelänpuoleinen eritasoliittymä tulee Lapintien risteyksen kohdille länteen, joskin kokonaisuudessaan ohitus alkaa Köykäntien risteyksestä vähän Rauman suuntaan. Osuus päättyy pohjoisessa Krisantien tuntumaan.

Liikenne pääsee uudelle tieosuudelle ensi vuoden lopulla. Tarkoitus on parantaa ja sujuvoittaa 8-tien liikennettä Eurajoen kohdalla.
Aikanaan uusi valtatie 8 tulee kulkemaan nykyisten Linnamaan- ja Auvinteiden yli.

Työmaapäällikkö Timo Niemi tulevan tielinjauksen kohdalla taustallaan Auvintie.

Mitä urakka sisältää lukuina?

4,5 kilometriä uutta valtatietä, josta uusi linjaus on 3,7 kilometriä
2 eritasoliittymää ramppeineen
5 uutta siltaa sekä nykyinen joen yli kulkeva silta korjataan
8 kilometriä tie- ja katuvalaistusta, lähes 2 kilometriä pyöräilyn ja jalankulun väyliä
1,6 kilometriä meluntorjuntaan liittyviä rakenteita
24 hehtaaria pintamaan poistoa, uutta päällystettä 30 hehtaaria
20 miljoonaa euroa on kustannusarvio, johon Eurajoen kunta osallistuu maksamalla 14 prosenttia