PKV hankkii kunnalta joutomaata, taimista tulee päästövähennysteko

Hiilijalanjäljen pienentäminen ja ilmaston lämpenemisen ehkäiseminen on iso haaste, johon Paneliankosken Voimakin on tarttunut. Tähtäin on saada vähennettyä tuotteista, toiminnasta ja palveluista syntyviä kasvihuonekaasuja. Tuorein, kunnanhallituksen maanantaina siunaama toimenpide on lähes hehtaarin kokoisen maa-alueen vuokraaminen sadaksi vuodeksi Euran kunnalta.

– Tarkoitus on perustaa palstoille istutettu puistoalue. Taimia istuttamalla ja taimikkoa vuosikymmeniä hoitamalla päästöjen kompensoiminen on helppoa ja paikallisesti vaikuttavaa. Metsityksessä hiiltä sitoo sekä puun biomassan kasvu että maaperään sitoutuva hiili, toimitusjohtaja Kimmo Nurminen sanoo.

Kolme eri palstaa sijaitsee Laitilantien, Kontionkaaren ja Kännöntien risteysten tuntumassa. Euran kunta osallistuu hankkeeseen vuokraamalla maa-alueensa ilmaiseksi. Asiakkaillemme tämä saattaa näkyä siten, että sähkösopimuksen mukana voi ostaa taimen istuttamisen ja sen hoidon.

– Tavoitteenamme on, että vuoden 2023 lopussa PKV:n myymästä sähköstä lähes 60 prosenttia olisi hiilidioksidipäästötöntä. Suuntamme on vahvasti kohti uusiutuvia energialähteitä ja hiilineutraaliutta. Yhteistyö Euran kunnan kanssa toimii tässä mainiona päänavauksena, Nurminen toteaa.

Oppilaitosyhteistyöstä haettu vauhtia

Yksi päämäärämme on kehittää asiakkaita kiinnostavia paikallisia päästöjen vähentämisen ja kompensoinnin malleja. Tätä varten on pyydetty apua Satakunnan ammattikorkeakoulusta (Samk), jonka opiskelijat Janika Kanto ja Heidi Lähteenmäki ovat tehneet PKV:lle tutkimusprojektityön päästökompensaatiomahdollisuuksien hyödyntämisestä.


Raportissa käsitellään sekä yhtiömme hiilijalanjälkeä että kompensoinnin tarjoamista asiakkaillemme. Jatkona tähän opiskelijaprojektiin parhaillaan yksi Samkin opiskelijoista keskittyy opinnäytetyössään PKV:n verkkoliiketoiminnan vastuullisuuteen.


– Minulle kerrottiin Paneliankosken Voiman opinnäytetyöaiheesta koulussa, ja kiinnostuin siitä heti. Koen merkitykselliseksi vaikuttaa yhtiön vastuullisen toiminnan kehittämiseen, Maj Virko kertoo.


Paikallinen sähköyhtiö panostaa laajaan oppilaitosyhteistyöhön, josta hyötyvät usein kaikki osapuolet. Yhtiössä työskentelee parhaillaan kaksi Samkin opiskelijaa, sekä yritykseen tehdään oppilaitoksessa kahta opinnäytetyötä.


– Meille on yrityksenä tärkeää, että voimme tarjota opiskelijoille opintojen kannalta välttämättömiä työharjoittelupaikkoja ja opinnäytetyömahdollisuuksia. Usea nykyisistä työntekijöistämmekin on ollut meillä joko työharjoittelussa tai kesätöissä, eli siinäkin mielessä oppilaitosyhteistyö on merkittävää, toimitusjohtaja Kimmo Nurminen sanoo.


Maj Virkolle opinnäytetyöaihetta ehdottanut Samkin tekniikan lehtori Riitta Dersten toteaa, että yritysten kanssa tehtävä monipuolinen yhteistyö on ammattikorkeakoulullekin olennaista.


– Ensimmäisessä harjoittelussa monesti näkee, kuinka opiskelija alkaa kiinnittyä alaan. Kun on aika miettiä tarkempaa suuntautumista, harjoittelu antaa siihenkin usein joko pontta tai toimii poisvalintana.


Monenlaisia vaihtoehtoja

Toinen yritysyhteistyön muoto Samkissa on opinnollistaminen, joka sopii työelämässä olevalle tai vaikkapa alanvaihtajalle. Siinä kehitetään työtä ja työyhteisöä opintojen kautta, kun lopputulos voi olla esimerkiksi markkinointi- tai toimintasuunnitelma, kotisivut tai tapahtuma.


– Työn opinnollistaminen on uusi malli, joka lähtee opiskelijan tarpeista ja tehdään suunnitelmallisesti ja ohjatusti. Siitä on hyviä kokemuksia, Dersten mainitsee.


Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa Samkissa tehdään myös suoraan yritysten kanssa. Esimerkiksi energia-alan murrokseen on jo reagoitu, kuten Paneliankosken Voimalle tehdyssä projektityössä. Lisäksi käynnissä on erilaisia projekteja, joista PKV:n toimitusjohtaja Kimmo Nurminen on puheenjohtajana Älykkäästi sähköistyvä Satakunta – älysähkö -projektissa. Opiskelija voi siis Samkissa suorittaa opintojaan osittain projektityyppisesti.


– Uusin työelämään linkittyvä, laajeneva opiskelumalli on nimeltään akatemia, joka käsittää tällä hetkellä koulutuksistamme talouden ja tekniikan, robotiikan, sähkön ja tekoälyn. Teoriajaksoja on vain vähän, ja loput opinnoista suoritetaan toimeksiantoina eli projekteina, Dersten kertoo.


Työelämässä kertynyttä osaamista voi ammattikorkeakoulussa käyttää hyödykseen myös osaamisen näytöillä. Niiden idea on, että opiskelija todistaa jo hallitsevansa aihealueen, saa suorituksen eikä kuluta aikaansa turhaan kurssilla, jonka sisältö on työn kautta tuttua.


– Tavoitteena on, että kaikilla opintojaksoilla olisi jonkinlaista työelämäyhteistyötä, lehtori Riitta Dersten kiteyttää.