Paneliankosken Voima on hankkinut merkittävästi uutta puhdasta sähköä

Kuvassa on Eidsvatnet-järvi, josta lähtee jokiuoma ja siitä putki Eidsdalin voimalaitokselle.

Paneliankosken Voima Oy (PKV) on ostanut lisää vesivoimaa Norjasta kolmen muun Suomen Voima Oy:n osakkaan kanssa. Eidsdal Kraft AS:n vesivoimalaitos sijaitsee keski-Norjassa, noin 50 kilometriä Atlantin valtamereltä sisämaahan. Laitos hankittiin yksityisiltä maanomistajilta.

Eidsdalin jokivesivoimala on valmistunut vuonna 2006. Siinä on kaksi turbiinia, joiden vuosituotanto on noin 25 GWh. PKV:n osuus laitoksesta on 13 prosenttia, joka oikeuttaa keskimäärin runsaan 3 GWh:n (3 miljoonan kilowattitunnin) vuosituotantoon. Tämä energiamäärä vastaa noin 200 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutusta. Tuorein vesivoimakauppa on Paneliankosken Voimalle viides tuotanto-osuushankinta, joka on tehty norjalaiseen pienvesivoimaan. Yhteensä norjalainen vesivoima muodostaa tällä hetkellä noin 10 prosenttia yhtiömme vuosittaisesta sähkön hankinnasta.

Paikallinen PKV:llekin hyvä uutinen on, että Olkiluodon kolmosvoimala on käynnistetty ja kytketään ennusteen mukaan lähiaikoina verkkoon. Kun laitos alkaa erilaisten kokeiden jälkeen toimia täydellä teholla kesällä, PKV saa sen tuotosta noin 16 GWh sähköä vuodessa.

Lisäksi kahdessa osaomistamassamme tuulivoimapuistossa, Hankila Haapavedellä ja Parhalahti Pyhäjoella, ovat pystytykset käynnissä. Ne valmistuvat tänä keväänä, ja niiden yhtiöllemme jyvitetty vuosituotanto on noin 9,5 GWh. Keson (Haapavedellä) ja Kaukasen (Kannuksessa) tuulivoimapuistoissa on parhaillaan käynnissä infrarakennustyöt. Pystytykset alkavat tänä syksynä, ja alkuvuodesta 2023 valmistuvat puistot lisäävät PKV:n tuulivoimatuotantoa runsaalla 11 GWh:lla.

Yhteensä nämä kaikki laitokset tuovat vuosittain noin 40 GWh lisää puhdasta sähköä PKV:lle, mikä vastaa lähes puolta koko nykyisestä sähkön hankinnastamme. Laitokset ovat olennainen osa tavoitettamme olla vuonna 2030 sähkön hankinnassa omavarainen ja hiilidioksidipäästötön.