Paneliankosken Voima investoi jälleen uusiutuvaan energiaan

Paneliankosken Voima Oy (PKV) on mukana Keson ja Kaukasen tuulipuistohankkeissa, joiden rakentamisesta on viime viikolla tehty investointipäätös. Kesoon Haapavedelle nousee seitsemän, Kaukaseen Kannukseen kahdeksan tuulivoimalaa.

Käytännössä tuulipuistot tuovat vuodesta 2023 alkaen reilut 11 gigawattituntia (GWh) vuodessa uusiutuvaa energiaa yrityksemme käyttöön. Se lisää vuositasolla tuulivoiman osuutta kokonaismyynnissämme noin 13 prosenttia.

PKV osallistuu noin 100 miljoonan euron hankkeeseen osakkuusyhtiö Puhuri Oy:n kautta. Paneliankosken Voima vastaa tuulipuistoissa yhteensä reilun neljän prosentin osuudesta sekä miljoonaluokan rahoitusvastuuosuudesta.

Keson voimalat ovat 247 metrin korkuisia, ja niiden roottorin halkaisija on 162 metriä. Kaukasen tuulivoimalat ovat kaavamääräysten takia hieman matalampia. Molemmat puistot ovat tätä tietoa tuotannossa vuoden 2023 alussa.

Puhurin omistaa 26 suomalaista energiayhtiötä. PKV on mukana myös useissa muissa Puhurin rakenteilla ja kehitysvaiheessa olevissa tuulipuistoissa.