Luistarissa paiskitaan töitä helteelläkin

Luistarin keskijännitelinjan muuntaminen maakaapeliksi on Paneliankosken Voiman kesän 2021 suuria urakoita. Alue on Eurassa siitä mielenkiintoinen, että isommissa pylväissä kulkeva 110 kilovoltin suurjännitelinja on Köyliön-Säkylän Sähkön, kun taas pienempi 20 kV:n ilmajohto on Paneliankosken Voiman.

Heinäkuun alussa Kaivuu ja Kuljetus Nurmi Oy:n työntekijät siirtelivät kaapelikeloja valmiiksi Kirkkovainiontien levennyksellä, kun kaapelin kaivuu oli jatkumassa Uudenkaupungin eli Kaaritien suuntaan. Kaivinkoneen puikoissa usein oleva Mika Suomalainen sekä Eero Piirainen ja Suvi Männistö eivät hellekelejä ole kavahtaneet, vaan paiskivat töitä.

– Kaapeloinnilla saamme ilmajohtoja pois asuinalueiden reunoilta ja verkon säävarmuus paranee. Kirkkovainiontieltä johdot häviävät maisemasta Saranpääntien ja Nurmentien väliltä, PKV:n verkostopäällikkö Topi Levomaa kertoo.

Paikalle saapui heinäkuun alussa yksi alueen uusista muuntamoista, joita laitetaan yhteensä 5 kappaletta. Luistarin puolelle puistomuuntamoja tulee kolme ja toiselle puolelle kantatietä kaksi.

Toinen uusi muuntamo tulee Kirkkovainiontieltä risteävän tien päähän, leikkikentän kulmalle. Urakka-alue ulottuu Karjannousemantielle, josta se koukkaa yli kantatien Tehtaantielle. Kaapelointi yltää Vohlastentielle, mikä kertoo alueen laajuudesta.

Lukuina uutta keskijännitekaapelia kaivetaan maahan reilut kolme kilometriä ja pienjännitekaapelia hieman yli kilometri. Samalla puretaan vanhaa ilmajohtoa noin neljä kilometriä.