Kalalaskuri tallensi lupaavia kalamääriä Pappilankosken kalatiestä

Lokakuinen kuva vaellussiiasta Pappilankosken kalatiessä on Lauri Anttilan.

Pappilankosken kalalaskurin tulokset julkaistiin keskiviikkona 18. tammikuuta. Kala- ja vesitutkimus Oy:n ostopalveluna toteuttama seuranta havaitsi kaikkiaan 2 344 kalaa, joista noin puolet oli nousevia kaloja.

Suurin osa oli pikkukalaa, jonka lajitunnistus on siluettikuvan perusteella vaikeaa. Lisäksi syksyllä kaikkiaan 111 vaellussiikaa oli noussut kalatietä pitkin kohti joen keskiosia sekä yhdeksän varmistettua nousuhavaintoa saatiin lohikaloista. Todennäköisesti suurin osa on ollut taimenia, mutta varmaa lajitunnistusta ei voitu tehdä. Suurin havaituista taimenista tai lohista oli 74 senttiä pitkä.

Tulokset ovat lupaavia, kuvataan Varsinais-Suomen ely-keskuksen ja Pyhäjärvi-instituutin tiedotteessa.

- Nyt saadut havainnot ovat erittäin tärkeitä Eurajoen kalataloudellisen kehitystyön tulevaisuutta ajatellen. Kokonaisuutena seurantatutkimus osoittaa kalatien soveltuvan useimpien Eurajoessa tavattavien kalalajien nousuväyläksi, asiantuntija Lauri Anttila Pyhäjärvi-instituutista toteaa.

Varsinais-Suomen ely-keskuksen rahoittaman ja Pyhäjärvi-instituutin koordinoiman seurannan tavoitteena oli saada ajankohtaista tietoa kalatien toimivuudesta ja Eurajoen keskiosiin vaeltavien kalojen määrästä. PKV tahtoo kiittää yhteistyöstä molempia, samoin kuin Eurajoen vesialueiden omistajien ja Eurajoen vesiensuojeluyhdistys ry:n aktiiveja.

PKV toteutti vesialueen omistajien ja vesiensuojeluyhdistyksen kanssa loka–marraskuussa voimalaitosseisokkeja, jotta kalatiehen ja vanhaan kosken pääuomaan saatiin runsaampi vesitys. Lisäksi Varsinais-Suomen ely-keskus kunnosti osittain murtuneen ohjainpadon syys-lokakuun vaihteessa.

Syyskuun lopulla tehdyissä sähkökoekalastuksissa Irjanteen Saharinkoskelta löytyi joesta kalalajeina törö ja kivisimppu runsaimpina sekä kivennuoliaisia, ahvenia, haukia, särkiä ja salakoita sekä ensimmäistä kertaa taimenen luonnossa syntyneitä poikasia.