Energiavero veroluokassa II alenee Suomessa 1.1.2021 alkaen EU:n vähimmäisverotasolle

Vuoden 2021 alusta alkaen energiaveron määrä veroluokassa II on (sis. huoltovarmuusmaksun):
0,07812 senttiä kilowattitunnilta (alv 24 %) ja 0,063 senttiä kilowattitunnilta (alv 0 %).

Energiavero on suoraan valtiolle maksettava vero, jonka sähkönjakeluyhtiö kerää verkkopalvelumaksun yhteydessä. Sähkönkäyttäjät jaetaan kahteen veroluokkaan kulutuskohteesta riippuen.
- Veroluokan II mukaista toimintaa on valmistava teollisuus, kaivostoiminta, louhinta tai ammattimainen kasvihuoneviljely.
- Muu sähkönkäyttö kuuluu veroluokkaan I, esimerkiksi yksityistaloudet, maa- ja metsätalous, rakennusala, palvelualan yritykset sekä julkinen sektori.
​​​​​​​
Kaikki asiakkaamme kuuluvat automaattisesti veroluokkaan I, elleivät he ole muuta ilmoittaneet.