Paneliankosken Voima investoi tuulivoimaan

Kuva: Mäkelänkankaan tuulipuisto, Hamina

Paneliankosken Voima Oy on tehnyt investointipäätöksen osallistumisesta Parhan tuulipuiston rakentamiseen. Hankeyhtiö Puhuri Oy käynnisti tuulipuiston rakennustyöt louhoksen avauksella viime viikon torstaina. Pyhäjoen Parhalahdelle rakennettavaan tuulipuistoon nousee kymmenen tuulivoimalaa, joiden korkeus tulee olemaan kaavan sallima maksimi eli 230 metriä. Investoinnin kokonaisarvo on noin 60 M€, josta Paneliankosken Voiman osuus on noin 1,1 M€.

Parhan alue soveltuu erinomaisesti tuulivoimatuotantoon mm. sen laajuuden, vähäisen asutuksen ja
voimalinjojen läheisyyden vuoksi. Puisto tullaan kytkemään sähköverkkoon aikaisemmin valmisteltua
linjakatua pitkin Pyhäjoen Keskikylällä. Hanke tullaan rakentamaan vuonna 2015 voimaan tulleen
kaavan ja suunnitelmien mukaisesti. Puisto on tuotannossa vuoden 2022 alussa.
Parha on yksi seitsemästä hankkeesta, jotka Energiavirasto hyväksyi preemiojärjestelmään
vuoden 2018 lopulla järjestetyn uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuen tarjouskilpailun perusteella. Sähkön markkinahinnasta riippuvainen tuotantotuki vähentää hankkeen riskitasoa.
Parhan investoinnin myötä Paneliankosken Voima kolminkertaistaa nykyisen tuulivoimatuotantonsa.
Jo tuotannossa olevat tuulivoimapuistot sijaitsevat Haminan Mäkelänkankaalla ja Raahen Kopsassa.
Lisäksi suunnittelu- ja luvitusvaiheessa on useita hankkeita. Tuulivoiman osuus Paneliankosken Voiman sähkön hankinnasta on Parhan puiston valmistuttua noin 5 %.


Lisätietoja PKV:n toimitusjohtaja Kimmo Nurmiselta, p. 044 738 6128