Kiukaisten sähköasemalle reaktori

Katoksessa Kiukaisten sähköaseman kompensointireaktori (kuva Janne Kaitale)

Paneliankosken Voima ja Köyliön-Säkylän Sähkö ovat sähkömarkkinalain vaatimusten mukaisesti
rakentaneet sähköverkkoaan säävarmaksi. Käytännössä se on tarkoittanut merkittävissä määrin ilmajohtojen maakaapelointia sähkön jakeluverkossa. Toisin kuin ilmajohdot, maakaapelointi aiheuttaa lieve-ilmiönä jakeluverkon loistehon tuoton kasvua. Tästä tuotetusta ylimääräisestä loistehosta kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj laskuttaa sähköverkkoyhtiöitä, ellei loistehoa kompensoida pois verkosta.

Paikalliset sähköyhtiöt hankkivat yhdessä omistamalleen Kiukaisten sähköasemalle ratkaisuksi loissähköongelmaan Maviko Oy:n toimittaman automaattisesti säätyvän kompensointireaktorin, jolla kumotaan kaapelien aiheuttama loisteho. Sadoissa tuhansissa euroissa laskettavan investoinnin takaisinmaksuaika on vain muutamia vuosia. "Kiukaisten reaktori on suurin meidän toimittamamme 20 kilovoltin jännitetasolle, enkä tiedä muidenkaan toimittaneen Suomeen aiemmin näin isoa reaktoria", kertoo Mavikon Kimmo Autio.

Paneliankosken Voiman käyttöpäällikkö Janne Kaitaleen mukaan loisteho ei ole ns. työtä tekevää
tehoa, vaan se voi nostaa jännitettä ja kuormittaa siirtojohtoja. Siksi loisteho pitää kompensoida pois sähköverkosta.
​​​​​​​
Lisätietoja tj Kimmo Nurminen, p. 044 738 6128
Paneliankosken Voima Oy