Eurajoesta löytyi pieniä siianpoikasia - "erittäin lupaava merkki"

Vaellussiian luonnontuotanto on onnistunut tänä vuonna Eurajoessa. Siianpoikasia etsittiin joesta huhtikuussa poikashaavilla painottuen Pappilankosken kalatiestä merelle päin, mutta myös ylempää, Irjanteen Faltunkoskesta. Saaliiksi jäi seitsemässä eri kohdassa vastakuoriutuneita siianpoikasia.

Kyseessä on osa Pyhäjärvi-instituutin EuraSiika-hanketta, jonka yhteistyökumppaneita ovat Luonnonvarakeskus, Eurajoen vesiensuojeluyhdistys ry sekä Eurajoen osakaskunnat.

Havainnot joessa syntyneistä siianpoikasista ovat ensimmäiset sen jälkeen, kun siika on patoamisen, perkausten ja heikon vedenlaadun vuoksi hävinnyt. Pyhäjärvi-instituutin JOKIohjelman Facebook-julkaisun mukaan löydökset ovatkin erittäin lupaava merkki.

Ainakin osa vaeltavista siioista pääsee nousemaan Pappilankosken kalatiestä joen yläpuolisiin osiin. Lisäksi vedenlaatu on Eurajoessa tällä hetkellä niin hyvä, että siika pystyy lisääntymään. Paneliankosken Voima on mukana tukemassa JOKIohjelmaa.

Mediatietojen mukaan Luonnonvarakeskus on selvittänyt, että vaellussiika on pystynyt lisääntymään noin puolessa rannikolla kartoitetuista joista. Eurajoki kuuluu nyt näihin. Luonnonvarakeskus etsi siianpoikasia Eurajoesta viimeksi vuonna 2014, jolloin poikasia ei haaveihin jäänyt.

Seuraavaksi siianpoikasia etsitään haaveilla ensi keväänä. Lisäksi ensi talvena tehdään mädinhaudontakokeita, joilla tutkitaan, onko Eurajoen vedenlaatu riittävä siianpoikastuotantoon.