Tarkastukset

Käyttöönottotarkastus

Sähköurakoitsija tekee jokaiselle rakentamalleen sähkölaitteistolle käyttöönottotarkastuksen, jossa todetaan erilaisten mittausten ja testien sekä aistinvaraisen tarkastuksen avulla asennusten oikeellisuus ja turvallisuus. Käyttöönottotarkastus tehdään ennen asennuksen tai sen osan käyttöönottoa ja siitä laaditaan sähköasennuksen haltijan käyttöön käyttöönottotarkastuspöytäkirja.

Varmennustarkastus

Yli 35 A kohteissa on tehtävä urakoitsijan käyttöönottotarkastuksen lisäksi varmennustarkastus, jonka suorittaa valtuutettu tarkastaja tai laitos. Varmennustarkastuksessa todetaan, että urakoitsija on tehnyt asianmukaisen käyttöönottotarkastuksen ja varmistaudutaan sähköasennusten turvallisuudesta mm. pistokokein. Varmennustarkastuksen tilaamisesta huolehtii sähköurakoitsija. Suoritetun tarkastuksen tuloksista annetaan tarkastustodistus sähköasennusten haltijalle ja sähköurakoitsijalle.