Ympäristöjärjestelmämme on valmis - on ensimmäisten kehittämisaskelten aika

Tässä on esimerkki pylvästyypistä, joka on poistumassa maisemista. Kuva: Tapani Suomi

Paneliankosken Voima pyrkii jatkuvasti kehittämään toimintaansa entistäkin ympäristövastuullisemmaksi ja pienentämään hiilijalanjälkeään. Näissä tavoitteissa meitä auttaa ympäristöjärjestelmä, joka on Satakunnan ammattikorkeakoulun energia- ja ympäristötekniikan opiskelija Maj Virkon opinnäytetyön lopputulos.

Järjestelmä toimii niin, että joka kolmas vuosi asetetaan ympäristötavoitteita. Niihin pääsemiseksi tehdään toimenpidesuunnitelma. Toimenpiteet ja tavoitteet dokumentoidaan ympäristökäsikirjaan. Alkuun lähdemme viidellä tavoitteella.

​​​​​​​– Ne ovat ympäristöviestinnän kehittäminen, hiilijalanjäljen pienentäminen, maankäytön haitallisten vaikutusten minimointi ja hyödyllisten vaikutusten lisääminen sekä asiakkaiden sitouttaminen ympäristövastuullisuuteen, Maj Virko kiteyttää.

Toimenpiteiksi on linjattu viestinnän kehittämistä, hiilijalanjäljen laskentaa, luonnon monimuotoisuutta edistäviä projekteja ja ympäristövastuullisuuskampanjoita. Ympäristöviestintää aiomme parantaa tehostamalla tiedottamista ja käynnistämällä vuosittaisen ympäristöraportoinnin. Opinnäytetyössä on lisäksi määritelty, mitkä ovat PKV:n toiminnan ympäristönäkökohdat ja meitä sitovat velvoitteet. Siinä on myös selvitetty, mitä mieltä sidosryhmämme ovat vastuullisuudestamme sekä luotu keinoja seurata ja hallita merkittävimpiä ympäristönäkökohtiamme.

Järjestelmän avulla on tarkoitus kiinnittää entistä tarkempaa huomiota sähköverkon sijoituspaikkojen ja johtotyyppien valintaan, maan käsittelyn ja vesivoiman hyödyntämisen ympäristövaikutuksiin, ympäristölle haitallisten aineiden käyttöön ja käsittelyyn sekä laitteiden kuntoon, jotta mahdolliset onnettomuustilanteet saadaan estettyä.

Ympäristöjärjestelmä laajennetaan käsittämään koko yrityksen toiminta, kun opinnäytetyö keskittyi sähköverkkoliiketoimintaan.

Energiateollisuus ry huomautti viime viikolla, että ala on sitoutunut ilmastotavoitteisiin. Se tarkoittaa isoja investointeja esimerkiksi puhtaisiin tuotantomuotoihin, joita varten etujärjestö perään kuuluttaa ennakoitavaa toimintaympäristöä eli varsinkin lainsäädännön johdonmukaisuutta.