Sähkökoekalastuksesta runsas saalis Pappilankosken kalaportaista

Pappilankosken kalaportaiden toiminnasta on saatu lupaavia merkkejä tänä syksynä, ja havaintoja vaelluskaloista on myös Eurajoen keskijuoksulta. Pyhäjärvi-instituutin asiantuntija Lauri Anttila oli marraskuun alussa sähkökoekalastamassa Pappilankosken kalatiessä, jotta ely-keskuksen ja vesiensuojeluyhdistyksen tuoreiden kunnostustoimien toimivuutta voidaan alustavasti arvioida. Anttilaa olivat auttamassa Tapio Heikkilä ja Jari Lainio osakaskunnasta.

– Saimme viisi siikaa ja viisi nahkiaista, yhden taimenen poikasen ja yhden särjen. Ajankohdan takia kiinnostus kohdentui ennen kaikkea vaellussiikaan. Eniten kaloja saimme kalatien alaosalta, mutta esimerkiksi taimenen poikanen löytyi yläosasta. On positiivinen merkki, että kaloja löytyi eri osista kalatietä, Anttila sanoo.

Kova virtaus ja veden sameus loivat lisähaastetta sähkökoekalastukseen, mutta Anttila on tyytyväinen parin tunnin rupeaman tuloksiin. Haaviin saadut siiat olivat keskimäärin reilun kilon painoisia, kun taas nahkaisten koot vaihtelivat enemmän.

Varsinais-Suomen ely-keskus on korottanut kivistä patokynnystä, joka ohjaa kaloja pääuomasta kalatielle. Lisäksi vesiensuojeluyhdistys on kokeiluna virittänyt verkon kalaohjuriksi voimalaitoksen kanavan alkuosaan. Toimenpiteillä pyritään entisestään edistämään kalojen matkan jatkumista voimalaitospadon ohi.

– Tällaisessa mallissa ei sähkökoekalastusta ole Pappilankoskessa aiemmin toteutettu, joten tälle ei ole vertailukohtaa. Tämä kuitenkin täydensi tapoja seurata kalatien toimintaa. Kalatiessä on yhä jyrkkäpiirteisiä kohtia, jotka voivat olla tietyille kaloille haaste. Taimenille ja lohille ne eivät tuota ongelmia, mikäli kalatiehen löytävät. Nykytiedon valossa myös osa siioista pääsee nousemaan kalatietä pitkin, Anttila arvioi.

Myös Paneliankoskea on myllätty syksyllä osana EuraKala21-hanketta. Anttila kertoo, että sinne on tehty kutusoraikkoa, lisätty isoja pintakiviä ja vesitetty vanhaa myllyuomaa puromaiseksi. Myös Panelian kävelysillan alla on nyt kutusoraikkoa ja uomaa on laajennettu. Voimalaitoksen puolelta on hajotettu saareketta, jotta saatiin lisää pinta-alaa. Tarkoitus on, että taimenen ja muiden virtavesikalojen olosuhteet Paneliankoskessa paranevat, kun vaellukset kohti Eurajoen keskiosia toivottavasti lähivuosina lisääntyvät.

– Koski ei ole vielä seuraavana vuonna kunnostuksen jälkeen parhaimmillaan, vaan esimerkiksi vesikasvillisuuden kehittyminen ottaa aikaa. Kutusoraikot toki ovat palvelleet mahdollisia joelle nousevia kaloja jo tänä syksynä. Ensi vuonna on tulossa joen kalataloudellinen velvoitetarkkailu, jota täydennämme EuraKala21-hankkeen sähkökoekalastuksilla kunnostetuissa koskikohteissa.