PKV:ssa tuntinetotus käyttöön – mahdollistaa paremman tuoton aurinkosähköllä

Paneliankosken Voima on tänään ottanut verkkoalueellaan käyttöön tuntinetotuksen, joka koskee sähkön pientuottajia. Se parantaa esimerkiksi aurinkosähkötuottajan järjestelmästään saamaa hyötyä, koska netotuksessa sähkön kulutus ja tuotanto lasketaan yhteen yhden tunnin jaksoissa. Samalle tunnille ei siis voi enää jatkossa tulla sekä sähkön ostoa että myyntiä, koska eri vaiheiden eroja ei huomioida.

Sähkö kulkee talossa pääasiassa kolmessa vaiheessa, joista laitteet on usein kytketty vain yhteen. Lähinnä kiuas ja lämminvesivaraaja hyödyntävät kaikkia kolmea vaihetta. Sen sijaan aurinkosähköjärjestelmä syöttää yleensä tuottamansa sähkön tasaisesti kaikkiin kolmeen vaiheeseen. Tuntinetotuksessa kulutuksen ja tuoton vaihekohtaisilla eroilla ei ole väliä, vaan tunnin kulutuksesta vähennetään tunnissa tuotetun energian määrä tai päinvastoin.
​​​​​​​
Jos tuotetun sähkön määrä ylittää jonain tuntina kulutuksen, kulutustiedot näyttävät silloin nollaa, kun ylijäävä osa sähköntuotannosta siirretään sähkönjakeluverkkoon. Online-palveluamme käyttävät asiakkaamme, joilla on pientuotantoa, näkevät heinäkuun alusta käytännössä, kuinka käyrät ja luvut muuttuvat.

Yli oman tarpeen tuotetun sähkön myyntiin meille muutos ei vaikuta, vaan siitä saa sähköenergiana jatkossakin rahaa.


Esimerkki, miten tuntinetotus käytännössä toimii: Jos vanhassa järjestelmässä samalle tunnille on tullut sekä 4 kilowattituntia ostoa että 2 kilowattituntia myyntiä, tuntinetotuksessa lopputulos on 2 kilowattituntia ostoa.


Taustalla on viime vuoden lopulla hyväksytty asetus, joka astuu voimaan vuoden 2023 alusta. Paneliankosken Voima haluaa kuitenkin vahvistaa puhtaan sähkön tuotantoa ja mahdollistaa päästöttömään aurinkosähköön investoineiden asiakkaidensa saaman hyödyn jo etukäteen.

Parhaillaan yhtiö selvittää myös ns. energiayhteisöjen eli käytännössä taloyhtiöiden tuntinetotuksen käyttöönottoa. Sitten netotuslaskentaa voitaisiin tehdä myös energiayhteisön sisällä eli taloyhtiön ja sen asukkaiden kesken.