PKV ponkaisi kasvillisuusselvityksen käyntiin - taimiasiakin on edennyt

Satakunnan ammattikorkeakoulun lehtori Riitta Dersten on perjantaina aloittanut kasvillisuusselvityksen Euran kunnalta vuokraamillamme maapalstoilla. Koska alueet on Kännöllä tarkoitus muuttaa metsäisiksi, Dersten listaa nykyiset kasvit osana jatko-opintojaan. Siitä selviävät palstojen ravinteisuus- ja kosteusolosuhteet, jotka vaikuttavat istutettavien puiden valintaan.

- Halusimme teettää kasvillisuusselvityksen, jotta saamme tietoa alueen kasvillisuudesta ja monimuotoisuudesta, jota tahdomme vuosien saatossa seurata, toimitusjohtaja Kimmo Nurminen sanoo.

Taimet on tarkoitus istuttaa ensi keväänä. Metsänhoitoyhdistys Lounametsä suosittelee palstoille rauduskoivua, joka vaikuttaa hyvältä vaihtoehdolta. Lisäksi aiomme muokata osalle alueiden reunamia kukkaketoa pörriäisiä varten.

Jatkamme selvitystyötä. Kerromme tarkempia yksityiskohtia myöhemmin. Tarkoitus on perustaa istutettu puistoalue, jota sitoudumme hoitamaan vuosikymmeniksi. Metsityksessä hiiltä sitoo sekä puun biomassan kasvu että maaperään sitoutuva hiili.