Paneliankosken Voimalle lisää puhdasta sähköä

Befring Stardalenin laakso.

Paneliankosken Voima hankki yhdessä kuuden muun Suomen Voima Oy:n osakkaan kanssa vesivoimalaitoksen Norjasta. Befring Kraft AS vesivoimalaitos sijaitsee läntisessä Norjassa, Sunnfjordin kunnassa Stardalen laaksossa. Myyjänä toimi 11 paikallista maanomistajaa. Befringin jokivesivoimala on rakennettu vuonna 2003 ja siinä on kaksi Pelton-turbiinia, joiden keskimääräinen vuosituotanto on 22,5 GWh. Paneliankosken Voiman osuus laitoksesta on 9 %:a, joka oikeuttaa keskimäärin runsaan 2 GWh (2 miljoonan kilowattitunnin) vuosituotantoon. Vuosittaisesta sähkön hankinnastamme nyt ostetut tuotanto-osuudet kattavat noin 5,5 %:a. Olemme viime vuosina panostanut voimakkaasti uusiutuvaan ja päästöttömään energiantuotantoon niin tuuli-, vesi- kuin ydinvoimassa ja tämäkin kauppa tukee Paneliankosken Voiman hiilidioksidivapaan tuotannon strategiaa.

Klikkaa artikkeli auki lukeaksesi koko tiedotteen.

Paneliankosken Voima Oy on yhdessä kuuden muun Suomen Voima Oy:n osakkaan kanssa ostanut
lisää vesivoimaa Norjasta. Befring Kraft AS vesivoimalaitos sijaitsee läntisessä Norjassa, Sunnfjordin
kunnassa Stardalen laaksossa. Myyjänä toimi 11 paikallista maanomistajaa. Befringin jokivesivoimala
on rakennettu vuonna 2003 ja siinä on kaksi Pelton-turbiinia, joiden keskimääräinen vuosituotanto
on 22,5 GWh. Paneliankosken Voiman osuus laitoksesta on 9 %:a, joka oikeuttaa keskimäärin runsaan
2 GWh (2 miljoonan kilowattitunnin) vuosituotantoon.


Nyt tehty kauppa oli Paneliankosken Voimalle kolmas norjalaiseen pienvesivoimaan kohdistunut
tuotanto-osuushankinta, yhteensä ne edustavat noin 5,5 %:a yhtiömme vuosittaisesta sähkön hankinnasta. Lisäksi meillä on paikallisesti virtaavassa Eurajoessa kaksi vesivoimalaa, joiden kummankin ohitse on rakennettu kalatiet. Olemme viime vuosina panostanut voimakkaasti uusiutuvaan ja päästöttömään energiantuotantoon niin tuuli-, vesi- kuin ydinvoimassa, osaomistamamme tuotantoyhtiö Suomen Voiman kautta. Nyt tehty kauppa tukee osaltaan Paneliankosken Voiman hiilidioksidivapaan tuotannon strategiaa.