Paneliankosken Voimalle lisää puhdasta sähköä

Tuulivoimala ilta aurinko

Kuva: Kopsa II

Paneliankosken Voima Oy on yhdessä kahdeksan muun Suomen Voima Oy:n osakkaan kanssa ostanut lisää puhdasta sähköntuotantokapasiteettia Kaakon Energia Oy:ltä. Tehdyllä kaupalla Paneliankosken Voimalle siirtyy vuositasolla runsaat 1,5 GWh (1,5 miljoonaa kilowattituntia) käynnissä olevaa ja noin 4,5 GWh rakenteilla olevaa tuulivoimaa Suomessa sekä 0,6 GWh käynnissä olevaa vesivoimatuotantoa Norjassa. Lisäksi omistuksemme kasvoi Puhuri Oy:n tuulivoiman hankekehityksessä sekä Kanteleen Voima Oy:n rakenteita hyödyntävässä Haapaveden NordFuel -bioetanolitehdashankkeessa. Vesivoimaa lukuun ottamatta olemme olleet hankkeissa mukana jo aikaisemmin, nyt yli kaksinkertaistimme aiemmat osuutemme.

Vuosittaisesta sähkön hankinnastamme nyt ostetut tuotanto-osuudet kattavat noin 8% eli merkittävän määrän. Olemme viime vuosina panostaneet voimakkaasti uusiutuvaan ja päästöttömään energiantuotantoon niin tuuli-, vesi- kuin ydinvoimassa, osaomistamamme tuotantoyhtiö Suomen Voiman kautta. Kauppa tukee Paneliankosken Voiman hiilidioksidivapaan tuotannon strategiaa. Yhdessä Suomen Voiman omien tuulihankkeiden kanssa, nyt hankitut osuudet tuovat meille merkittävän mahdollisuuden kotimaisen tuulivoimatuotannon kasvattamiseen.

Lisätietoja tj Kimmo Nurminen, p. 044 738 6128
Paneliankosken Voima Oy

(Klikkaamalla artikkelin auki, löydät lisä- ja taustatietoa.)

Paneliankosken Voima Oy on maanviljelijöiden Antti Tarkin, Nestori Juuselan, Juho Tolvin ja kauppias Jermi Lammelan yhdessä kahdentoista muun osakkaan kanssa, sähkövalon ja voiman hankkimiseksi, Paneliaan vuonna 1912 perustama paikallinen ja itsenäinen sähköyhtiö. Sähkövalon ja voiman hankintaa, siirtoa ja myyntiä Paneliankosken Voima tekee yhä edelleen tänäkin päivänä paikallisten asiakkaidensa hyväksi pääasiassa Euran ja Eurajoen kuntien alueella.


Suomen Voima Oy on 17 kotimaisen energiayhtiön omistama sähkön tuottaja ja hankekehittäjä, jolla on merkittäviä omistusosuuksia tuuli-, vesi- ja ydinvoimassa. Tuotantoyhtiöomistusten lisäksi yhtiö omistaa tuuli- ja aurinkovoimapuiston Haminassa.


Kaakon Energia Oy on kolmen suomalaisen energiayhtiön omistama sähkönhankintayhtiö, jolla on omistuksia useissa sähköntuotantoyhtiössä. Yhtiön investoinnit keskittyvät päästöttömän energian tuotantoon.


Puhuri Oy on tuulipuistoja kehittävä, rakentava ja omistajilleen tuulivoimalla sähköä tuottava hankeyhtiö. Puhurilla on tuulivoiman kehityshankkeita Haapavedellä, Kannuksessa, Pudasjärvellä, Pyhäjoella, Pyhäjärvellä, Raahessa, Ranualla, Sallassa ja Sievissä. Puhurin omistaa 26 suomalaista energiayhtiötä.


Kanteleen Voima Oy on lokakuussa 2006 perustettu sähköntuottaja, jonka omistaa 24 suomalaista energiayhtiötä. Kanteleen Voiman Haapaveden voimalaitos ei ole tällä hetkellä kaupallisessa käytössä.


NordFuel-biojalostamo hyödyntää Kanteleen Voiman Haapaveden voimalaitoksen olemassa olevia rakenteita. Biojalostamo tuottaa valmistuttuaan markkinoille vuosittain 65 000 tonnia 2G-bioetanolia. Biojalostamo kykenee tuottamaan myös merkittävän määrän 2G-biokaasua, mikä tekee jalostamosta Pohjoismaiden suurimman biokaasun tuotantoyksikön.