Kasvillisuusselvitys puoltaa Kännöllä metsityssuunnitelmaamme

Heinäkuinen Kännön kasvillisuusselvitys on edennyt raportiksi. Tekijä Riitta Dersten kuvaa, että kasvillisuus näyttää tyypilliseltä lajistolta niittämällä hoidettavalle viheralueelle. Niittoa kannattaa lähivuosina jatkaa, sillä puiden taimetkin tulevat tarvitsemaan sitä.

– Kasvillisuuden puolesta voidaan edetä toteuttamaan metsityssuunnitelmaa. Alueen nykyisessä kasvillisuudessa ei ole erityisiä luontoarvoja, joita tulisi tulevassa käytössä huomioida tai säilyttää.

Dersten suosittelee, että osa Laitilantien, Kännöntien ja Kontionkaaren rajaamasta alueesta jätettäisiin niittymaiseksi tai edettäisiin puuistutusten kanssa vaiheittain. Alueelle saattaa olla näkyvyydenkin takia syytä jättää avointa tilaa. Puun taimia on tarkoitus istuttaa Euran kunnalta vuokratuille kolmelle palstalle ensi keväänä.

Istutusten sekaan pyrkii reuna-alueilta leviämään muuta lajistoa, mikä on Derstenin mukaan monimuotoisuuden kannalta hyvä asia. Alueelle todennäköisiä levittäytyjiä ovat esimerkiksi haapa, koivu, raita ja vaahtera.

Sen sijaan yksittäinen komealupiini ja pari valkorohtoraunioyrttiä kitketään palstoilta pois, koska ne ovat haitallisia vieraslajeja.

Paneliankosken Voima harkitsee, teettääkö vielä tarkan istutus- ja hoitosuunnitelman alan ammattilaisella. Dersten vinkkaa, että hoitosuunnitelmassa voisi ottaa kantaa, pidetäänkö alue puistomaisena vai saako se kehittyä jossain määrin luonnontilaiseksi vuosien ja vuosikymmenten aikana.