PKV on mukana Kannukseen tulevassa aurinkopuistossa

Kuva: Solarigo Oy

Tuulivoimayhtiö Puhuri Oy:n tytäryhtiö Kannuksen Hietakangas Oy rakentaa aurinkovoimapuiston Kannuksen Hietakankaalle. Se on Puhuri-perheen ensimmäinen.

- Aurinkovoima on nousemassa vahvasti tuulivoiman rinnalle uusiutuvan energian tuotantomuotona. Myös meidän tavoitteenamme on hyödyntää tuuli- ja aurinkoenergian yhdistämisestä saatava synergiaetu. Vähätuuliset päivät ovat hyviä päiviä aurinkovoimatuotannolle ja päinvastoin, Puhurin toimitusjohtaja Tuomas Ylimaula toteaa tiedotteessa.

Rakentamalla aurinkovoimaa tuulivoiman rinnalle on tarkoitus tasata tuotannon vaihteluita ja lisätä puhtaan energian tuotantokapasiteettia. Paneliankosken Voima on hankkeessa mukana: teho-osuutemme Kannuksen Hietakankaan aurinkopuistosta on 0,3 MW ja vuosittainen energiamäärä noin 260 MWh. Puisto on teholtaan 5 MW.

Kannuksen Hietakangas Oy on tehnyt sopimuksen aurinkovoimapuiston kokonaistoimituksesta Solarigo Systems Oy:n kanssa.

- Suurten aurinkopuistojen rakentaminen ja operointi on Solarigon ydinosaamista. On hienoa päästä tekemään yhteistyötä Puhurin kanssa sekä hyödyntämään kokemuksiamme hybridivoimalatoimituksista, Solarigon toimitusjohtaja Antti Koskelainen sanoo.

Rakennettava aurinkovoimapuisto koostuu yli 8 000:sta kaksipuoleisesta aurinkopaneelista. Sähkönsiirto toteutetaan kahden muuntamon kautta maakaapeleilla Puhurin tytäryhtiön omistaman Kaukasen tuulipuiston sähköasemalle.

Aurinkovoimapuiston hankekehitystä on tehty vuodesta 2021 lähtien. Tavoitteena on käynnistää rakentaminen maanrakennus- ja perustustöillä kuluvan vuoden aikana. Laitetoimitukset ajoittuvat arviolta vuoden 2024 alkupuolelle, ja puiston on määrä olla kaupallisessa tuotannossa ensi vuoden lopulla. Puiston suunniteltu käyttöikä on 30 vuotta.

Aurinkovoimapuiston rakennuslupa on lainvoimainen. Puhurilla on aurinkovoimahankkeita kehitteillä satojen megawattien edestä yhtiön omistamilla maa-alueilla.