Hyvää vesipäivää — Ajankohtaiskatsaus joesta

Pappilankosken kalatien toimivuutta selvitetään tänä vuonna kalalaskurin avulla.

Mainiota maailman vesipäivää kaikille. Sen innoittamana Paneliankosken Voima kertoo Eurajoen vesistön kuulumisia, joita käytiin läpi vedenkäyttäjien työryhmäkokouksessa naistenpäivänä pitkän tauon jälkeen.

Pappilankoskelle on tulossa kalalaskuri, jolla seurataan kalatien toimivuutta. Laite asennetaan lähiviikkoina, ja se on käytössä myöhään syksyyn. Kalalaskurilla seurataan erityisesti merestä nousevia vaelluskaloja.

Sulamisvedet ovat kasvattaneet joen virtaamaa, joka saavuttaa vesistöennusteen mukaan tältä erää huippunsa Pappilan- ja Paneliankoskissa perjantain aikana. Paneliankoskelle suurimmaksi virtaamaksi malli tarjoaa todennäköisesti 28 - 39 kuutiometriä sekunnissa, Pappilankoskelle 32 - 44 kuutiometriä. Pyhäjärvestä ei ole kasvatettu juoksutusta. Sääennusteiden mukaan päivälämpötila laskee lauantaista alkaen.

Erikoistutkija Saija Koljonen Suomen ympäristökeskuksesta (Syke) kertoi kokouksessa ympäristövirtaamista. Hän suosittaa Eurajoelle ekologisen virtaaman määrittelyä, joka pitäisi lisätä vesiensuojelun toimenpidesuunnitelmaan.

​​​​​​​Klikkaa juttu auki, niin voit lukea ekologisesta virtaamasta, Kauttuan patouudistuksesta ja joen kalataloudellisista kunnostuksista.

Ekologisen virtaaman avulla pyritään turvaamaan joen ekosysteemin hyvä tila. Kriittisin tilanne on kesän kuivina aikoina, kun juoksutus Pyhäjärvestä on vähäistä ja UPM:n vedenotto Pappilankoskelta vähentää vettä alajuoksulla.

— Perusvirtaama määrittää joen jatkuvuuden tai ei-jatkuvuuden. Ensin pitää miettiä tasapaino, ja tässä tärkeimmältä kysymykseltä vaikuttaa veden riittävyys joen alaosalle, Koljonen sanoi.

Yksi osa kokonaisuutta ovat tulvaluukut, joita ei saisi avata liian nopeasti, jotta esimerkiksi syksyllä vaelluskalojen mäti ei huuhtoudu pois. Asiaan on Kauttualla luvassa parannusta ensi vuonna.

Kauttuan säännöstelypadon perusparannuksen suunnittelu on alkamassa, ja ensi vuonna siihen rakennetaan sähkö- ja etäkäyttöiset teräsluukut. Sen jälkeen juoksutuksen säätely käy ketterästi. Toistaiseksi ely-keskus pyytää Jujo Thermalilta työntekijän ja trukin avuksi.

— Pyhäjärvi on armollinen, sillä se ei juoksutuksesta nopeasti hätkähdä. Kolikon toisena puolena nopeat korjaukset ovat vaikeita, johtava vesitalousasiantuntija Juha-Pekka Triipponen Varsinais-Suomen ely-keskuksesta totesi.

Luvassa riittää pelivaraa

Luvan mukaan juoksuttaa saa enintään 17 kuutiometriä. Triipponen tietää, että se aiheuttaisi tulvavahinkoja Euran keskustan alueella. Varsinkin syksyt ovat hankalia, kun vesikasvillisuus hidastaa veden etenemistä uomassa.

Toisessa äärilaidassa minimi on 0,8 kuutiota, joka on Triipposen mukaan aivan liian vähän. Tavoitteena on pysyä vähintään kahden kuution juoksutuksessa varastoimalla järveen vettä keväällä kesän juoksutuksia varten.

Kalatieasia Kauttualla ei ole edennyt, vaan ohituspuron rakentamista selvitetään Triipposen mukaan patoremontin jälkeen. Sen sijaan joen perkausta ei Euran keskustan tuntumassa enää edes suunnitella. Uusi tulvasuojeluteko on Ahmasojaan laitettu virtaamaseurantamittari.

Kalataloudellisia kunnostuksia jatketaan tänä vuonna Kiukaisissa Iso-Peren koskella, Irjanteella Faltunkoskella sekä joen alaosalla Suutalan-, Nolpon- ja Masinikoskilla. Eurajoen lisäksi sivuttiin Lapijokea, jossa Pyhäjärvi-instituutin asiantuntija Lauri Anttilan mukaan korostuu vettä varastoivien resurssien puute.