Hyppäämme energiayhtiöiden yhteiseen järjestelmään - palvelussamme voi olla hetkellisesti pientä viivästystä

Kuvallinen näkemys Datahubista Fingridin videolta.

Paneliankosken Voima siirtyy helmikuun lopulla keskitettyyn tiedonvaihtojärjestelmään, jonka nimi on Datahub. Sinne on koottu kaikkiin Suomen sähkönkäyttöpaikkoihin liittyvää tietoa, kuten asiakas- ja kulutustietoa. Kaikki sähköyhtiöt, niin verkkopalvelu- kuin sähkönmyyjäyhtiöt, alkavat käyttää samaa järjestelmää. Muutos johtuu sähkömarkkinalaista, ja idea on nopeuttaa tiedonvaihtoa eri osapuolten välillä. Datahub parantaa asiakaspalveluamme, joskin järjestelmän käyttöönoton aikana palvelussamme saattaa olla tilapäisesti viivettä. Tämä koskee erityisesti aikaa tästä hetkestä helmikuun loppupuolelle asti.

Datahubissa on panostettu tietoturvaan. Tietoja saavat vain ne, joilla on sopimus sähkönkäyttäjän kanssa tai jolle hän on valtuuttanut oikeuden tietoihinsa. Lisäksi tietojen saanti on rajattu aikaan, jolloin sopimus on ollut voimassa. Kun sopimus päättyy, samaan hetkeen loppuu sähköyhtiön oikeus saada asiakkaasta ja kohteesta ajantasaisia tietoja.

Online-palvelumme toimii normaalisti verkkoalueemme asiakkailla koko ajan. Jos taas asuu kauempana tai omistaa esimerkiksi mökin verkkoalueemme ulkopuolella eli on vain myyntiasiakkaamme, palvelussa on suunnilleen kahden viikon käyttökatkos 14. helmikuuta alkaen.

Mikä Datahub?

  1. Sähkönkäyttöön liittyviä tietoja, kuten käyttöpaikan kulutustiedot ja asiakastiedot, siirretään sähkömarkkinalain mukaisesti yhteiseen tiedonvaihtojärjestelmään, Datahubiin.
  2. Yhteinen järjestelmä parantaa ja nopeuttaa sähkönkäyttäjän palvelua, koska tiedot vaihtuvat reaaliaikaisesti eri osapuolten välillä.
  3. Tietoturva ja yksityisyydensuoja on varmistettu. Tietoihin pääsevät vain ne, joilla siihen on oikeus. Kun tiedot löytyvät yhdestä paikasta, myös niiden jäljitettävyys on helpompaa.
  4. Datahubia hallinnoi Fingrid Datahub Oy, joka on kantaverkkoyhtiö Fingridin tytäryhtiö.