Vika Eurajoella Koivuniemessä ma 6.5.2019

Vika-alue karttakuvassa valkoisella merkityillä johtoalueilla, muutopiirit Virsiheimo, Koivuniemi, Jasu ja Suviranta. Vian aiheuttajana linjojen päällä oleva oksa, joka aiheuttanut myös pienen maastopalon (ks. karttakuva; Seppä). Vikaa korjataan parhaillaan.