Jakelukeskeytys to 8.11.18 klo 13.00-14.00 Tolppamäessä, ks. karttakuva

Keskeytys sähkönjakelussa Tolppamäen alueella huoltotöiden vuoksi. Sähkö voidaan kytkeä takaisin mainitusta ajasta poiketen. Pahoittelemme keskeytyksestä aiheutunutta haittaa. Lisätiedot Sami Ketola, 044 738 6142.